Chắc hẳn ai cũng đã biết những giá trị mà phong thủy mang đến cho đời sống con người. Từ xa xưa, yếu tố phong thủy đã luôn theo bước cha ông ta khi xây nhà, sửa nhà, trang hoàng nhà cửa và tục lệ đó vẫn còn được