Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh trong trường hợp một phần căn nhà

Author: | Posted in Tư vấn No comments

Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng để kinh doanh này được lập trên sự thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê, phần mặt bằng ở đây là một phần chứ không phải của toàn bộ căn nhà. Mau hop dong cho thue nha để thực hiện hình thức kinh doanh này sẽ bao gồm những mục sau.

Phần mở đầu

phan mo dau

Phần mở đầu của một hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh sẽ bao gồm quốc hiệu tiêu ngữ, tên hợp đồng (thông thường chỉ cần để tên hợp đồng là hợp đồng thuê mặt bằng là được), số hợp đồng, ngày tháng năm và địa chỉ ký kết hợp đồng.

Thông tin hai bên

thong tin hai ben

Trong trường hợp nếu đã kết hôn thì phải bao gồm cả thông tin vợ và chồng. Bên cho thuê gọi tắt là bên A và bên thuê là bên B.

Thông tin hai bên bao gồm:

  • Họ tên, ngày tháng năm sinh.
  • Chứng minh nhân dân, ngày cấp.
  • Nơi cư trú.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số, nơi cấp, ngày cấp.
  • Nếu bên thuê là công ty thì cần có tên, địa chỉ, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, số điện thoại, họ tên người đại diện.

Nộ dung hợp đồng

noi dung hop dong

Địa chỉ nơi thuê, diện tích thuê, bao gồm những phần nào của căn nhà. Ngoài ra bên B sẽ được sử dụng những phần nào của căn nhà và xung quanh. Mục đích thuê.

Thời hạn hợp đồng thuê

Thời gian thuê mặt bằng là bao lâu và tính từ ngày nào. Sau khi kết thúc hợp đồng tùy thuộc 2 bên để có thể gia hạn hợp đồng hay không.

Đặt cọc thuê mặt bằng (nếu có)

Việc đặt cọc được thực hiện để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng khi tiến hành ký hợp đồng. Số tiền đặt cọc đó sẽ được trả cho bên nào và trong trường hợp nào cũng cần được nêu rõ.

Giá thuê và phương thức thanh toán

gia thue va phuong thuc thanh toan

Giá thuê hàng tháng là bao nhiêu, cần ghi rõ là đơn vị “đồng/dolla”. Giá thuê cần gồm cả số và chữ, thời gian thanh toán là ngày tháng năm nào. Thanh toán bằng hình thức nào, trả trực tiếp hay chuyển khoản.

Trách nhiệm của 2 bên và cam kết chung

2 mục này là do 2 bên thỏa thuận và cần đảm bảo thực hiện đúng những gì đề ra trong hợp đồng.

Add Your Comment