Kiểm tra tính pháp lý Đa số các hợp đồng thuê nhà kinh doanh đều chỉ được soạn thảo dựa trên thỏa thuận của chủ nhà và người đi thuê nhà. Tuy nhiên, để tránh những rủi ro khi dính đến các tranh chấp, kiện tụng thì chủ nhà